Now showing items 1-8 of 8

 • Evidenční počítač stavědla K-2002 

  Kandrik, Ján
  Nezbytnou složkou řízení železničního provozu se v současnosti stává jeho optimalizace a plánování. Tato práce se zabývá vytvořením nadstavby nad zabezpečovacím zařízením, která bude shromážďovat údaje ze zařízení a jiných ...
 • Návrh opatření pro rozvoj managementu firmy 

  Kos, Václav
  Diplomová práce analyzuje soukromou stavební společnost KOS Consult s.r.o, konkrétně způsob její dosavadní pracovní činnosti, zejména pak fungování managementu ve firmě. Jsou zpracovány jednotlivé ekonomické analýzy a na ...
 • Návrh změn informačního systému pro řízení a plánování dopravy 

  Jelínek, Marek
  Předmětem této diplomové práce je především návrh metodiky pro plánování a řízení dopravy. Přitom vychází z reálných potřeb společnosti ČAD Blansko, a.s. Po analýze vlastní společnosti, identifikaci procesů a zachycení ...
 • Rezervační a výdejní systém přípravků pro kalibraci mikroskopů 

  Slahučka, Matej
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním informačného systému pre výdaj a rezerváciu prípravkov a nadväznosťou na ďalšie procesy s tým súvisiace. Procesy sú popísane v úvodnej kapitole a ...
 • Sportovní letiště Drnholec 

  Trnová, Jana
  Podkladem bakalářské práce byl ateliérový projekt, jenž byl vypracován v 6. semestru bakalářského studia v rámci předmětu AG035. Předmětem zadání práce je návrh novostavby objektu sportovního letiště na okraji městyse ...
 • Studie řízení distribuce nebezpečných látek 

  Solařová, Klára
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí s fyzickou distribucí vybrané části produktů ve výrobní společnosti. Má práce obsahuje takový návrh, který umožňuje zajistit požadavky zákazníků v určitém množství a předem ...
 • Systém pro dispečink soukromé sanitní služby 

  Prokop, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace pro dispečink soukromých sanitních služeb a mobilní aplikace pro řidiče sanitních vozů. Webová aplikace umožňuje dispečerovi vytvářet nové objednávky, efektivně ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Koc, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu logistické koncepce dopravní zdravotní služby Nemocnice Znojmo. Obsahuje teoretickou část popisující logistiku, analyzuje současnou situaci podniku a dále jsou v práci uvedeny změny, ...