Now showing items 1-6 of 6

 • Ověřování vlastností betonů s uhlíkovými nanotrubičkami 

  Kutová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá sledováním vlastností betonu s dávkou uhlíkových nanočástic. V teoretické části jsou popsány vlastnosti nanočástic, jejich dávkování a dispergace. V praktické části diplomové práce byly stanoveny ...
 • Problematika užití uhlíkových nanotrubiček v cementových kompozitech 

  Pacltová, Klára
  Bakalářská práce se zabývá posouzením účinnosti uhlíkových nanočástic v cementových kompozitech. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na rešerši informací o uhlíkových nanotrubičkách a jejich vlivu na cementové ...
 • Studium možností nanotechnologií v cementových kompozitech 

  Kardošová, Romana
  Cílem této práce je shrnout a posoudit možností využití vybraných nanočástic jako příměsí do betonů. Tyto částice mají schopnost vylepšovat mechanické i fyzikální vlastnosti cementových kompozitních materiálů, případě jim ...
 • Studium vlastností betonů s nanočásticemi 

  Michnová, Kamila
  V diplomové práci jsou rozebrány základy nanotechnologie jako vědy a nanotechnologie betonu. Kromě toho jsou zde popsány uhlíkové nanotrubičky, možnosti jejich dispergace pomocí vysokorychlostního smykového míchání a pomocí ...
 • Vysokohodnotné betony s využitím nanočástic 

  Labaj, Martin
  Cílem této práce je shrnout a posoudit možností využití vybraných nanočástic jako příměsí do vysokohodnotných betonů. Tyto částice mají schopnost vylepšovat mechanické i fyzikální vlastnosti cementových kompozitních ...
 • Využití nanotechnologií, zejména CNT, v silikátových kompozitech 

  Jarolím, Tomáš
  Tématem disertační práce byla problematika nanomateriálů a jejich implementace do silikátových kompozitů. Teoretická část práce byla věnována popisu typů uhlíkových nanotrubiček (CNT), jejich vlastností, syntéze, způsobu ...