Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv rozptýlené výroby na kvalitu elektrické energie 

    Kružík, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá připojováním rozptýlených zdrojů do elektrické sítě a jejich vlivem na kvalitu elektrické energie. Cílem práce je sestavit jednoduchý dynamický model větrné elektrárny a model jednoduché sítě. ...