Now showing items 1-6 of 6

 • Ekologie výroby, provozu a údržby automobilů 

  Pelíšek, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá automobily a jejich vlivem na životní prostředí v celém jejich průběhu života. Jsou zde představeny nejzávažnější problémy související s touto témati-kou, ale také je poukázáno na ty problémy, ...
 • Metody likvidace autovraků způsobem šetrným k životnímu prostředí 

  Blažek, Pavel
  V bakalářské práci se zabývám souhrnem všech použitelných metod ekologicky šetrné likvidace autovraků, které jsou v současnosti k dispozici. Řešení této problematiky spočívá v nalezení vhodného postupu, zjednodušení a tím ...
 • Metody nakládání s infekčním odpadem z nemocničních provozů 

  Kovář, Lukáš
  Bakalářská práce poskytuje ucelený přehled o odpadech vznikajících ve zdravotnictví a o možnostech jejich likvidace. Především se zaměřuje na infekční odpad vznikající v nemocničních provozech. Pro infekční odpady platí ...
 • Možnosti likvidace a recyklace fotovoltaických panelů v ČR 

  Papírek, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení možností likvidace fotovoltaických panelů instalovaných na území ČR. Kromě základní teorie o fotovoltaických článcích a panelech je v teoretické části popisována legislativa, ...
 • Návrh dezintegrační jednotky čistírenských kalů 

  Brtna, Filip
  První část diplomové práce je zaměřena na problematiku produkce kalů z komunálních čistíren odpadních vod a následným nakládáním s tímto kalem. V diplomové práci je popsán kompletně proces čištění odpadních vod. Zejména ...
 •  Životní cyklus dřevostaveb 

  Pavlíková, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním nákladů dřevostavby a stavby z klasického zdícího systému v průběhu jejich životního cyklu. První část seznámí čtenáře s historií dřevěných konstrukcí,dřevem jako stavebním materiálem, ...