Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh rozmístění technologie provozu "nástrojárny" pro výrobu forem 

    Varhaník, Matúš
    Cieľom tejto práce bolo vyhotovenie technologického návrhu dispozičného riešenia nástrojárne. Našou prvou úlohou bola definícia výrobného sortimentu. Následne sme boli schopní určiť technologické a strojné vybavenie potrebné ...
  • Návrh skladu ve strojírenském podniku 

    Vanko, Filip
    Úlohou tejto diplomovej práce je navrhnúť systém skladovania v strojárenskom podniku s predpokladaným rozšírením objemu výroby. V prvej časti práce je popísaný teoretický rozbor spracovávanej problematiky. Ďalej nasleduje ...