Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace senzorů pracujících v oblasti milimetrových vln v zabezpečovací technice 

  Petržela, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá možným využitím senzorů od společnosti Texas Instruments v zabezpečovací technice, především pro zabezpečení perimetru. Obsahuje přehled principů radarové technologie a popis principu radarů ...
 • Automatická regulace hlasitosti podle vzdálenosti posluchače 

  Serečunová, Stanislava
  Táto práca sa zaoberá dvoma metódami detekcie tváre vo videosekvencii. Na základe testovania je vybraná metóda KLT. Práca je ďalej zameraná na návrh prepočtu vzdialenosti užívateľa od kamery v reálnom čase pomocou vyhodnotenia ...
 • Automatické měření odstupu motorových vozidel 

  Juřica, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem vyhodnocovací části zařízení, které slouží pro bezdotykové měření vzdálenosti mezi vozidly. Nejprve jsou rozebrány různé principy měření a po výběru nejvhodnějšího řešení je navrženo detailní ...
 • Automatický odhad rozestupu mezi automobily 

  Beran, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým odhadem rozestupu mezi jedoucími automobily. Výsledné soubory obsahují upravený videozáznam se zobrazením rozestupů. Řešení je implementováno v jazyce C++.
 • Dopravní nehody a kamery – případová studie 

  Křižák, Michal (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  S rozvojem palubních kamer a zvyšováním podílu sledovaných úseků komunikací se zvětšuje podíl dopravních nehod zaznamenaných na video. Cílem článku je ukázat základní metody, s využitím minimálního množství softwaru, pro ...
 • Emocionální kartografie 

  Rygálová, Monika
  Cílem práce je výtvarné zpracování vnímání map, jako určitého faktu, podle kterého vyhodnocujeme a vyobrazujeme si celý svět. Pracuji s daty, které získám pomocí zobrazovací techniky eye-tracking, která mi umožní zaznamenávat ...
 • GUI pro deskovou hru Dostihy a sázky 

  Očenáš, Marek
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit rozhraní (GUI) deskové hry Dostihy a sázky, které umožní uživateli (hráči) ovládat hru na virtuálním hracím plánu a bude také hlídat dodržení všech herních pravidel. V textu této ...
 • Identifikace obličeje 

  Částek, Petr
  Tento dokument se snaží čtenáře uvést do problematiky rozpoznávání obličeje spojeného s různoro-dostí snímací techniky a prostředí. Jsou zde rozebrány různé možnosti vytvoření unikátního otisku obličeje, aby byly co nejvíce ...
 • Kalibrace dohledové kamery 

  Pištělák, Radek
  Tato práce řeší problematiku kalibrace kamer, přesněji dohledových kamer, které monitorují rovné plochy jako jsou například parkoviště. Výpočet vychází z několika měření stejné vzdálenosti po celé ploše výhledu kamery. Ze ...
 • Komparační analýza genomických dat pomocí grafické reprezentace 

  Těthal, Jiří
  Práce se zabývá identifikací druhů živočichů pomocí denzity nukleotidů mitochondriálního genu CO1. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o DNA barcodingu a buněčné organele mitochondrii, která s touto metodou ...
 • Kontrolní rázové parametry při analýze dopravních nehod 

  Rábek, Vlastimil (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  Příspěvek pojednává především stavbu, vlastnosti, různé definice a význam četně diskutovaného kontrolního rázového ukazatele GEV. Primárně je nezbytné provést fundamentální odvození a teprve poté lze seriózně postulovat ...
 • Lokalizační systém kombinující výhody GPS a GSM 

  Klozar, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je rozbor možností lokalizace v sítích GPS a GSM. Výběr vhodného modulu pro návrh lokalizačního zařízení, využívající oba zmíněné systémy. Návrh a konstrukce zařízení, které je schopno v sítích ...
 • Lokální větrání 

  Bilík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání, především variantou lokálního odsávání. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. Jsou zde vyjmenovány i některé požadavky na větrání ...
 • Maximum Available Accuracy of FM-CW Radars 

  Ricny, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-12)
  This article deals with the principles and above all with the maximum available measuring accuracy analyse of FM-CW (Frequency Modulated Continuous Wave) radars, which are usually employed for distance and velocity ...
 • Měření vzdálenosti a rychlosti pomocí vysílačů a přijímačů ultrazvuku 

  Šumbera, Adam
  Práce se zabývá systémem měření rychlosti a vzdálenosti objektů pomocí ultrazvuku, realizovaném na bázi mikrokontroléru Freescale MC68HC08. Popisuje jednotlivé funkční bloky celého zařízení a jeho fyzickou realizaci. ...
 • Music Volume Adjustment Based on Distance Detection 

  Serečunová, Stanislava (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The work is focused on user distance calculation from camera in real time by means of evaluating parameters of detected face. According to the distance of user from the camera sound level is adjusted, so the user can ...
 • Prostorový ultrazvukový snímač vzdálenosti 

  Nguyen, Thuc Tuyen
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací senzorické soustavy pro detekci a lokalizaci překážky. Poloha překážky je dána dvěma parametry: vzdáleností a úhlem od středu. Navržená soustava se skládá ze dvou ultrazvukových ...
 • Přenos dat v mobilních sítích 

  Bílek, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování a použití mobilních sítí pro přenosy datových služeb. Popisuje jednotlivé generace sítí a technologie, které využívají. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a ...
 • Rodinný dům na Myjave 

  Mizerák, Maroš
  Tématom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu v Myjave. V dome je jedna obytná miestnosť na prvom podlaží a štyri sú na druhom podlaží. Objekt je zasadený do svahového terénu. Objekt má dve nadzemné a jedno podzemné ...
 • Rodinný dům s ordinací praktického lékaře v Broumově 

  Volf, Josef
  Tématem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s ordinací praktického lékaře v Broumově. Bytová část je rozdělena do dvou samostatných bytových jednotek. Jeden z bytů je mezonetový. Ordinace je bezbariérová. Má ...