Now showing items 1-15 of 15

 • Echo-Based Distance Measurement on Mobile Phone 

  Richter, Jiří
  Cílem této práce je vytvoření aplikace pro mobilní zařízení na měření vzdálenosti pomocí ozvěny. Zaměřuje se na testování komponent zařízení a výběr signálu s vhodnými parametry pro měření. První částí práce je vyhodnocení ...
 • Fotogrammetrická analýza obrazů 

  Velebová, Jana
  Tato práce je věnována fotogrammetrické analýze obrazu, díky které je možné z fotografií pomocí zvolených metod určit polohu a rozměry objektů na nich zaznamenaných. Jsou zde vysvětleny základy fotogrammetrie a jejího ...
 • Indukčnostní snímače 

  Šimberský, Michal
  Bakalářská práce se zabývá indukčnostními snímači. V práci je uvedena historie snímačů, jejich výhody a nevýhody oproti jiným typům snímačů. Jsou zde popsány různé typy indukčnostních snímačů. Každý typ snímače je pak ...
 • Lokalizace pro bezdrátové sítě malého dosahu 

  Polok, Zbyszek
  Tato práce se zabývá problematikou lokalizace v bezdrátové senzorové síti. Pomocí modulů Zigbit 900 s čipem pro bezdrátovou komunikaci AT86RF212 je měřena síla signálu v prostorách VUT v Brně. Naměřené hodnoty jsou zpracovány ...
 • Metody a systémy prostorové identifikace RFID etiket 

  Povalač, Aleš
  Disertační práce je zaměřena na metody a systémy pro měření vzdálenosti a lokalizaci RFID tagů pracujících v pásmu UHF. Úvod je věnován popisu současného stavu vědeckého poznání v oblasti RFID prostorové identifikace a ...
 • Měření vzdálenosti pomocí technologie ZigBee 

  Čepl, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou hrubého zjišťování vzdálenosti mezi dvěma bezdrátovými moduly založenými na standardu ZigBee. V prvním logickém celku se věnuje teoretickému popisu výše uvedené technologie a jejím ...
 • Měření vzdálenosti s použitím radaru 

  Páč, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá měřením vzdálenosti pomocí radaru se spojitou vlnou. V úvodní části jsou vysvětleny principy fungování radarů. Dále je uveden způsob zpracování radarového signálu, metody pro měření vzdálenosti ...
 • Měření vzdálenosti stereoskopickým senzorem 

  Vavroš, Ondřej
  Tato diplomová práce vás provede teoretickým postupem, který vám umožní určit vzdálenost objektu od stereoskopického senzoru. Součástí práce je popis kroků pro dosažení cíle, tzn. získání obrazu, provedení kalibrace, ...
 • Měření vzdálenosti stereoskopickým senzorem 

  Vavroš, Ondřej
  Tato diplomová práce vás provede teoretickým postupem, který vám umožní určit vzdálenost objektu od stereoskopického senzoru. Součástí práce je popis kroků pro dosažení cíle, tzn. získání obrazu, provedení kalibrace, ...
 • Měření vzdáleností a plochy pomocí GPS 

  Konecký, Jakub
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření aplikace pro kapesní počítače s operačním systémem Windows Mobile a dotykovým displejem, která by umožňovala určení aktuální polohy kapesního počítače na základě údajů z GPS modulu, ...
 • Nízkonákladový snímač vzdálenosti pro mobilní robot založený na snímači SRF05 

  Majerčík, Pavel
  Táto diplomová práca sa zaoberá zisťovaním vlastností a charakteristík ultrazvukových snímačov SRF05. Ide o hľadanie faktorov, ktoré skresľujú alebo iným spôsobom ovplyvňujú správne fungovanie týchto senzorov. V prvom rade ...
 • Optimalizace odhadu vzdálenosti v bezdrátové ad-hoc síti 

  Botta, Miroslav
  Práca sa zaoberá spracovávaním prijímanej výkonovej úrovne rádiového signálu štandardu IEEE 802.15.4 komunikujúceho v ISM pásme 2,4GHz. Signál je spracovávaný pomocou troch aproximačných metód. Testuje sa ich efektivita ...
 • Parkovací asistent 

  Mareček, David
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací parkovacího asistenta. Seznamuje s typy senzorů pro měření vzdálenosti a možnostmi využití kamerového systému. Při realizaci je využíváno ultrazvukových senzorů, konkrétně dálkoměrů ...
 • Prototyp bezkontaktního hudebního nástroje 

  Pilný, Tomáš
  V práci je popsána motivace k vytvoření bezkontaktního hudebního nástroje jako platformy pro živou tvorbu hudby. Práce obsahuje přehled existujících elektronických hudebních nástrojů. Dále je popsán postup návrhu a ...
 • Všesměrový mobilní robot – detekce překážek 

  Pollach, Ondřej
  Závěrečná práce je zaměřena na řešení problému detekce kolizí na všesměrovém robotu pomocí vybraných infračervených senzorů. Signály ze senzorů jsou zpracovávány pomocí mikroprocesoru Arduino Mega 2560, v němž je proveden ...