Now showing items 1-5 of 5

 • Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem 

  Maléř, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit bezdrátový komunikační kanál mezi programovatelným automatem laboratorního modelu destilační kolony a automatem, jež tento model bude ovládat. K tomu slouží průmyslové ...
 • Konstrukční návrh destilační kolony 

  Marko, Libor
  Práca sa zaoberá problematikou tlakových nádob, a popisuje konštrukciu ich jednotlivých častí. V práci je uvedená výroba jednotlivých častí aparátu, ako aj proces zmontovania častí do jedného celku. Práca popisuje možnosti ...
 • Řídicí systém pro laboratorní model destilační kolony 

  Chlad, Petr
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit řídicí systém pro laboratorní model destilační kolony. Pro řešení byly zvoleny dva typy modelů - reálný a softwarový. Pro reálný model byly vybrány vhodné komponenty a byl sestaven ...
 • Výpočet destilační kolony 

  Bytešník, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se zabývá principem a teoretickým základem pro pochopení problematiky destilace. Podstatná část práce je věnována podrobnému řešení elementárních mezikroků, ...
 • Zjednodušený úvodní projekt uzlu destilace 

  Šmarda, Michael
  Cílem diplomové práce bylo prohloubit teoretické a praktické projekční znalosti v oboru procesního inženýrství. Za tímto účelem byl vypracován zjednodušený Úvodní projekt destilačního uzlu. V rámci zpracování projektu bylo ...