Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza technologií pro distribuci výpočtu při lámání hesel 

  Mráz, Patrik
  Cieľom tejto práce je analýza technológií pre distribúciu výpočtu pri lámaní hesiel. Distribúcia je nevyhnutná s ohľadom na celkovú dobu lámania, ktorá môže byť v niektorých prípadoch aj desiatky rokov. V úvodnej časti je ...
 • Distribuované generování hesel pomocí pravděpodobnostních gramatik 

  Mikuš, Dávid
  Táto práca sa zaoberá procesom lámania hesiel, popisom existujúcich útokov a generovania hesiel na základe pravdepodobnostnej gramatiky. Táto gramatika sa dá použiť na útok, ktorý funguje na základe trénovania nad existujúcim ...
 • Komunikační mix podniku 

  Trávnik, Peter
  Predmetom bakalárskej práce “Komunikačný mix podniku” je analýza súčasného stavu komunikačného mixu vybraného podniku a návrh nového. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť pojednáva o význame ...
 • Marketingový mix cestovní agentury 

  Poništová, Natália
  Bakalárka práca sa zameriava na analýzu súčasného marketingového mixu cestovnej agentúry Invia a na následné návrhy na jeho zlepšenie. Teoretická časť je zameraná na pojmy ako marketing, marketingový mix a cestovná agentúra, ...
 • Marketingový mix prodejce a servisu automobilů Alcor Motors, s.r.o. 

  Pristachová, Lívia
  Diplomová práca je zameraná na návrh využitia vhodných nástrojov marketingového mixu pre predajcu a servisu automobilov Alcor Motors, s.r.o. Špecifikuje pojmy nutné pre pochopenie tejto problematiky. Analyzuje súčasnú ...
 • Marketingový mix společnosti AMI spol. s r.o. 

  Seres, Boris
  Táto bakalárska práca sa zameriava na zhodnotenie a návrhy marketingového mixu v spoločnosti AMI spol. s r.o., ktorá podniká vo svetelnej technike. Práca sa snaží na základe analýz vnútorného a vonkajšieho prostredia ...
 • Návrh e-shopu z oblasti stavebnictví se zaměřením na distribuci 

  Bačík, Tomáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh e-shopu z oblasti stavebníctva , ktorý sa zaoberá predajom a distribúciou stavebných hmôt a pracovnej techniky. Práca bude obsahovať distribučný, časový a finančný návrh plánu. V práci ...
 • Návrh marketingového mixu distribútora činelov 

  Dubnický, Marek
  Táto diplomová práca slúži ako podklad pri uskutočnení zmien v oblasti marketingového mixu pre spoločnosť BTR Group s.r.o., ktorá sa zameriava na distribúciu ručne vyrábaných činelov z Turecka. Výsledkom práce budú návrhy ...
 • Statistická analýza vysokofrekvenčních časových řad finančních trhů 

  Langer, Roman
  Cílem této diplomové práce je analýza finančních dat při zaměření se především na vyhledávaní neefektivit na trhu, které mohou vést ke kapitalizaci nalezených anomálií. Data pochází z různých zdrojů a je potřebné je ...