Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh zlepšení distribuční logistiky ve společnosti Ryor, a. s. 

  Gajdová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá českou kosmetickou firmou Ryor, a. s. V teoretické části je popisována logistika a procesy spojené s ní. V praktické části je analyzován expediční sklad. Cílem bakalářské práce je návrh na zlepšení ...
 • Návrh zlepšení distribuční logistiky ve výrobním podniku 

  Sláma, Dominik
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení distribuční logistiky ve výrobním podniku. Nejprve jsou sepsána teoretická východiska, která budou podkladem pro další část práce, která se zaměřuje na analýzu vnitřního a ...
 • Optimalizace logistických činností při expedici v elektrotechnické výrobě 

  Reboková, Lenka
  Logistika, neboli proces plánování, realizace a řízení efektivního, výkonného toku a skladování zboží, služeb a souvisejících informací z místa vzniku do místa jejich spotřeby, jehož cílem je uspokojit požadavky zákazníků, ...
 • Studie distribuční logistiky Pivovarů Lobkowicz a. s. 

  Kotula, Pavel
  Tato diplomová práce navrhuje řešení, která zefektivní dopravu zboží z distribučního centra k zákazníkům. První část práce je zaměřena na teoretické podklady, jež budou využity v druhé části práce. Ta se soustředí na analýzu ...
 • Studie řízení distribuce nebezpečných látek 

  Solařová, Klára
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisí s fyzickou distribucí vybrané části produktů ve výrobní společnosti. Má práce obsahuje takový návrh, který umožňuje zajistit požadavky zákazníků v určitém množství a předem ...