Now showing items 1-12 of 12

 • Návrh vzduchotechniky ve sportovní hale 

  Kučera, Martin
  Práce se zabývá vzduchotechnickým systémem pro tělocvičnu. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání a úpravu přiváděného vzduchu tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost vnitřního klimatu. Teoretická část je ...
 • Vliv stavební konstrukce na tepelnou zátěž prostoru 

  Výravská, Zdeňka
  Diplomová práce se zabývá vlivem obvodové konstrukce na tepelnou zátěž prostoru. Posuzován je vliv průsvitné i neprůsvitné konstrukce. Pro dvě varianty průsvitné konstrukce je zpracován projekt vzduchotechnického systému. ...
 • Vzduchotechnika budov občanského vybavení 

  Matějíček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro bazénovou halu v Karlově Studánce. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání a upravuje přiváděný vzduch tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost ...
 • Vzduchotechnika kina s nahrávacím studiem 

  Jurča, Jaromír
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na návrh vzduchotechniky kina s nahrávacím studiem. Tento objekt sestává ze tří samostatně klimatizovaných celků. Teoretická část se zabývá problematikou akustiky ve vzduchotechnice. ...
 • Vzduchotechnika lékárenských prostor 

  Přikryl, Jan
  Tématem této bakalářské práce je návrh vzduchotechnického zařízení lékárenských prostor v Břeclavi. V rámci této práce je použito nuceného větrání, teplovzdušného větrání a klimatizace. Teoretická část se zabývá možnostmi ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Müller, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt mateřské školky v Kuřimi. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a přirozené větrání prostor. Teoretická ...
 • Vzduchotechnika mateřské školy 

  Havlátová, Kristýna
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického systému pro dvoupodlažní mateřskou školu. Návrh je proveden v souladu s hygienickými, funkčními a provozními požadavky na vnitřní mikroklima objektu. Vzduchotechnické ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního objektu 

  Malovaný, Ondřej
  V první části bakalářské práce slouží k nastínění parního oběhu chlazení se zaměřením na kompresorové chlazení. Druhá část se zabývá návrhem vzduchotechniky pro první nadzemní podlaží multifunkčního objektu. Podrobně jsou ...
 • Vzduchotechnika multifunkčního sálu 

  Žák, Jiří
  Tato bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro objekt multi-funkčního sálu v Brně. Do zadaného objektu je navrženo teplovzdušné vytápění a klimatizace. Teoretická část je zaměřena na problematiku ...
 • Vzduchotechnika polyfunkčního objektu 

  Junek, Jan
  Bakalářská práce je zpracována pro návrh vzduchotechnického zařízení pro polyfunkční objektu. Do polyfunkčního objektu je navrženo teplovzdušné vytápění, teplovzdušné větrání a cirkulace vzduchu pro prostory kanceláří, ...
 • Vzduchotechnika tělocvičny 

  Kučera, Martin
  Práce se zabývá vzduchotechnickým systémem pro tělocvičnu. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání a úpravu přiváděného vzduchu tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost vnitřního klimatu. Teoretická část je ...
 • Vzduchotechnika ve veřejných prostorách 

  Nguyen, Huu Dung
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systému předváděcí haly a kancelářských prostoru. Pokrytí tepelných zisků a ztrát se zajistí s nuceným větráním. Cílem je zajistit ideální vnitřní mikroklima. Tyto ...