Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza a zefektivnění distribuovaných systémů 

  Kenyeres, Martin
  Pozoruhodný vývoj v oblasti počítačových systémov a ich vzájomnej komunikácie v ostatných viac ako 70 rokoch umožnil vznik alternatívy k dovtedy často využívaným centralizovaným systémom. Moderné vysoko distribuované systémy ...
 • Distribuovaný rendering na platformě WebGL 

  Svačina, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá studiem a aplikací možností moderních webových prohlížečů z pohledu 3D grafiky a distribuce dat. Jsou využity mnohé technologie nového standardu HTML5, jako je například technologie WebGL pro ...
 • Distribuovaný simulátor umělého života 

  Weiss, Martin
  Jak studium a modelování umělé inteligence, tak vhodné využití distribuovaných výpočetních systémů patří k tématům, o kterých se dnes a v budoucnu ještě hodně mluvit bude. Zmíněných odvětví se týká i tato práce s daným ...
 • InterRC: An Inter-Resources Collaboration Heuristic for Scheduling Independent Tasks on Heterogeneous Distributed Environments 

  Khiat, Abdelhamid; Tari, Abdelkamel (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
  The independent task scheduling problem in distributed computing environments with makespan optimization as an objective is an NP-Hard problem. Consequently, an important number of approaches looking to approximate the ...
 • Klient-server applikace založená na technologii CORBA 

  Majtán, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou klient-server aplikácií a technológiami používanými na softvérovú implementáciu klient-server aplikácií v programovacom jazyku Java. Cieľom bakalárskej práce je paralelizácia ...
 • Kryptovirologie a budoucnost malware 

  Prchal, Josef
  Malware je spojený s informační technikou. Oboje se ovlivňuje navzájem. Cílem této práce je přiblížit různé typy těchto programů, stručně popsat historii a vývoj. Nastínit hlavní trendy v této oblasti a pokusit se předpovědět, ...
 • Optimalizace distribuce úloh v systému Fitcrack 

  Ženčák, Tomáš
  Cílem této práce je optimalizace rozdělování a distribuce úloh v systému Fitcrack, a to jak pomocí zpřesnění odhadů výpočetního výkonu jednotlivých uzlů a zamezení zbytečnému omezování velikosti jednotlivých úloh, tak ...
 • Paralelní trénování hlubokých neuronových sítí 

  Šlampa, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnou způsob jak zhodnotit výhodnost použití paralelního trénování neuronových sítí. V této práci jsem provedl analýzu paralelního trénování se zaměřením na délku trénování. Vycházím ze sekvenční ...
 • Portabilita distribuovaných výpočtů v rámci cloudových infrastruktur 

  Duong, Cuong Tuan
  Diplomová práce se zabývá analýzou řešení distribuovaných výpočtů pro metagenomickádata v rámci cloudových infrastruktur. Popisuje specifickou platformu META-pipe zalo-ženou na architektuře klient-server v infrastruktuře ...
 • Split Distributed Computing in Wireless Sensor Networks 

  Kenyeres, M.; Kenyeres, J.; Skorpil, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-09)
  We designed a novel method intended to improve the performance of distributed computing in wireless sensor networks. Our proposed method is designed to rapidly increase the speed of distributed computing and decrease the ...
 • Škálovatelné předzpracování dat prostřednictvím nástroje Hadoop 

  Marinič, Michal
  Tato práce se zabývá škálovatelným předzpracováním dat prostřednictvím nástroje Hadoop, který slouží pro paralelní zpracování velkého objemu dat. V první teoretické části se práce zaměřuje na vysvětlení fungování struktury ...
 • Webový editor textů s podporou souběžné práce více uživatelů 

  Konečný, Martin
  Kolaborativní editace v reálném čase je výzkumná oblast, kterou se vědci zabývají již více než 20 let. Problém kolaborativní editace spočívá v souběžné editaci prostého textu, formátovaného textu či obrazu prostřednictvím ...