Now showing items 1-9 of 9

 • Active And Reactive Energy Flows Analysis Of 110/22 Kv Transformation Points 

  Pololanik, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The paper contains description of two extensive areas of the distribution network. It also presents differences in comparison of overhead lines and cable lines or indicates influence of RES on energy flow. Therefore there ...
 • Měření elektrických veličin v distribučních sítích 22 kV a 0,4 kV s disperzními zdroji 

  Kolacia, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá monitorováním sítí VN a NN s přítomnou distribuovanou výrobou. Monitorováním je myšleno měření napětí a výkonových toků s následným přeposíláním příslušných dat do řídicího systému. První ...
 • Potenciál nefrekvenčních podpůrných služeb pro provozovatele distribuční sítě 

  Reiskup, Filip
  Diplomová práce se zabývá tématem nefrekvenčních podpůrných služeb. První část práce nabízí přehled podpůrných služeb v rámci přenosové soustavy a zdůrazňuje změny v důsledku implementace evropských nařízení SOGL a EBGL. ...
 • Technická řešení přepojení hladiny VN z 35 kV na 22 kV 

  Kopunec, Kristián
  Diplomová práca pojednáva o návrhu prepojenia oblasti Svratecko s distribučnou sieťou spoločnosti E.ON Distribuce, a.s.. V teoretickej časti je popísaná energetická legislatíva a jednotlive normy, o ktoré sa práca opiera. ...
 • Vliv akumulace na provoz distribuční sítě 

  Jestřáb, Tomáš
  Tato diplomová práce v úvodu seznamuje čtenáře s možnými druhy akumulačních technologií elektrické energie, jejich vzájemným srovnáním a využitím. Po uvedení do problematiky navazuje popisem jednotlivých technologií a ...
 • Vliv médií na spotřebitelské chování v oblasti energetiky 

  Sedláček, Štěpán
  Tahle bakalářská práce se zabývá rozborem aspektů, které brání, či naopak umožňují integraci principů sociálních sítí do systému smart meteringu, jakožto i rozbor jejich potenciálu a možnosti provedení. Přínosy inteligentních ...
 • Vliv připojování disperzních zdrojů na DS 22 kV v dané oblasti a určení dopadů na provoz DS 

  Samuel, Tomáš
  Práce se zabývá současnou problematikou spojenou s připojováním disperzních zdrojů k distribuční síti. Díky výhodným legislativním podporám, však dochází k výraznému nárůstu zdrojů tohoto typu. Dnešní cenová politika ...
 • Záložní zdroj 

  Mrázek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich ...
 • Záložní zdroj (UPS) 

  Mrázek, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá nepřetržitými napájecími zdroji (UPS) a s nimi spojenou problematikou záložního napájení při neočekávaných výpadcích elektřiny. Začátek práce se věnuje omezením dodávek elektřiny, jejich ...