Now showing items 1-13 of 13

 • Effects of Imperfect Reference Signal Recovery on Performance of SC and SSC Receivers over Generalized Fading Channels 

  Nikolic, B. Z.; Djordjevic, G. T.; Milosevic, N. D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-06)
  This paper presents the study of the effects of imperfect reference signal recovery on the bit error rate (BER) performance of dual-branch switch-and-stay combining (SSC) and multibranch selection combining (SC) receivers ...
 • Linear Array Pattern Synthesis Using An Improved Multiobjective Genetic Algorithm 

  Han, C.; Wang, L.; Zhang, Z.; Xie, J.; Xing, Z. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-12)
  In this paper, we propose an improved nondominated sorting genetic algorithm-II with scope constrained (INSGA-II/SC) with three modifications, which are dynamic nondomination strategy, scope-constrained strategy, and front ...
 • MIMO Capacity Estimation at 2 GHz with a Ray Model in Urban Cellular Environment 

  Vergerio, S.; Rossi, J. P.; Sabouroux, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-06)
  MIMO technology promises a linear increase of capacity in function of the minimum antenna number at the transmitter and at the receiver. In order to test if these performances can be actually met in mobile communications, ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kvietková, Veronika
  Hlavným cieľom projektu je poskytnúť pekné a príjemné bývanie vo rodinných domoch vo svahu. Rodinné domy sú odstupňované vertikálne aj horizontálne. Stavby preto majú svoju rozmanitosť a dynamiku. Rodinné domy majú aj ...
 • Postavení a role expatriotů ve vybraných organizacích 

  Holeksa, Rostislav
  Diplomová práce zkoumá situaci zaměstnávání cizinců v ČR, pracovní, osobní a rodinnou oblast expatriotů, život v komunitě a další vlivy působící na integraci expatriotů. V teoretické části jsou přehledně shrnuty základní ...
 • Rovné příležitosti ve stavebnictví 

  Řeháková, Adéla
  Bakalářská práce „Rovné příležitosti ve stavebnictví“ se zabývá rovností pracovních příležitostí pro muže a ženy, skloubením rodinného a pracovního života, alternativními pracovními úvazky a zaměstnáváním absolventů. V ...
 • Simulace MIMO systémů 

  Kančo, Vít
  MIMO systémy se používají zejména v aplikacích pro bezdrátové komunikace. Jejich principem je použití většího počtu antén jak pro vysílání, tak pro příjem signálu. Základem těchto systémů je použití časoprostorového kódování ...
 • Specifika personálního vedení high-tech firmy 

  Svoboda, Michal
  Diplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v ...
 • Srovnání simulátorů komunikačních sítí 

  Vaculín, Lukáš
  Tato práce se zabývá srovnáním simulátorů počítačových sítí. Práce je rozdělena na několik částí. Úvodní část obsahuje krátký popis jednotlivých síťových simulátorů. V další části je provedeno jejich testování a srovnání ...
 • Uplatnění koncepce diversity managementu v oblasti řízení lidských zdrojů 

  Senichev, Valery
  Disertační práce se zabývá problematikou uplatnění koncepce diversity managementu v rámci řízení lidských zdrojů. Cílem je identifikovat faktory, které mají vliv na efektivitu týmů, a to na základě analýzy fungování ...
 • Vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku 

  Hegerová, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku. Cílem této práce je analyzovat situaci v českých stavebních firmách v několika oblastech. Teoretická část je věnována výkladu základních ...
 • Workforce diversita studentů generace Y ekonomického zaměření 

  Kruntorádová, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013-12)
  Purpose of the article: The current demographic trend brings changes such as declining birthrate, ageing of the population or the entry of a new generation of people in the labour market. This development naturally has an ...
 • Zpracování a příjem signálů v systému UMTS 

  Hron, Michal
  Semestrální práce se zabývá detailním rozborem příjímacího kanálu UMTS systému se zaměřením na přijímač typu RAKE. Zabývá se principy zpracování signálů v downlinku CDMA sítí a prostřednictvím programového prostředí MATLAB ...