Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

  Fürst, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá historickým vývojem a technickou analýzou vybraných investičních nástrojů. Jako zdroj informací jí jsou reálné oficiální výsledky daných instrumentů. Cílem je analyzovat data z minulých let ...
 • Diverzifikace portfolia prostřednictvím investic do burzovních indexů 

  Křižka, Adam
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh vhodných burzovních indexů pro diverzifikaci portfolií. Je představena podstata a princip fungování finančních trhů a investičních fondů. Dle vhodných ukazatelů jsou burzovní akciové ...
 • Financování bydlení pomocí kombinace hypotečního úvěru a investování 

  Richter, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním vlastního bydlení na území České republiky a jsou v ní srovnávány hypoteční úvěry v konkrétních případech. Je v ní vysvětleno, jak je možné za pomoci včasného investování ušetřit ...
 • Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního ...
 • Nástroj k vytváření investičních návrhů 

  Mikeška, Vilém
  Tato práce řeší problematiku vytváření investičních portfolií pro klienty finančně-poradenské společnosti. Jejím cílem je vytvořit jednoduchý software, který by využívali především nováčci firmy na zpracování nabídky pro ...
 • Optimalizace investic 

  Bujnovský, Daniel
  Tato práce se zaměřuje na popis dvou optimalizačních modelů - síťového a Markowitzova portfolio modelu, jejich vzájemné propojení a aplikaci na dopravní problémy. Cílem praktické části je popis těchto problémů přiblížit ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů 

  Tokošová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá sestavením portfolia středně velkého investora. Finanční prostředky jsou investovány do repo-operací a do akcií. Akcie do investorova portfolia jsou vybírány z nejlikvidnějších akcií na českém a ...
 • Optimalizace portfolia cenných papírů drobného investora 

  Řezníček, Pavel
  Diplomová práce se zabývá optimalizací střednědobého portfolia cenných papírů drobného akcionáře na Burze Cenných Papírů Praha. V návaznosti na teoretický popis následuje globální fundamentální analýza s cílem odhadnout ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Podpora ICT při tvorbě investičních portfolií 

  Přemyslovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá přiblížením otázky zpracování individuálních portfolií, zejména pro klienty finančně – poradenských společností zaměřujících se na zprostředkování investičních produktů. Cílem je vytvoření ICT podpory, ...
 • Rozvoj malé firmy cestou diverzifikace 

  Haštabová, Jana
  Diplomová práce charakterizuje rozvoj malé firmu PZK servis,s.r.o. z Příbora cestou diverzifikace. Popisuje její obchodní, marketingové, organizační, finanční a časové procesy a analyzuje možná rizika podnikatelského plánu.
 • ŘÍZENÍ VOLNÉ LIKVIDITY PODNIKU 

  Makovský, Zdeněk
  Předložená disertační práce se zabývá problematikou řízení volné likvidity podniku v podmínkách České republiky. Prudký rozvoj finančních trhů v posledních letech, související zejména s rozvojem přenosových technologií a ...
 • Specifika investování právnických osob do cenných papírů Exchange Traded Funds v soudobých podmínkách České republiky 

  Hřebačka, Viktor
  Diplomová práce je zaměřena na specifikování vhodnosti investování právnických osob do cenných papírů „Exchange Traded Funds“ v soudobých podmínkách České republiky. Výstupy práce slouží k představení alternativní, moderní ...