Now showing items 1-8 of 8

  • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

    Málek, Ivan
    Konceptom je snaha o maximálne efektívne využitie pozemku pri rešpektovaní výšok okolitých budov, zároveň budova vymedzuje jasné uličné fronty a tvori hranicu medzi starým mestom a novým sídliskom.
  • Postavení a role expatriotů ve vybraných organizacích 

    Holeksa, Rostislav
    Diplomová práce zkoumá situaci zaměstnávání cizinců v ČR, pracovní, osobní a rodinnou oblast expatriotů, život v komunitě a další vlivy působící na integraci expatriotů. V teoretické části jsou přehledně shrnuty základní ...
  • Rovné příležitosti ve stavebnictví 

    Řeháková, Adéla
    Bakalářská práce „Rovné příležitosti ve stavebnictví“ se zabývá rovností pracovních příležitostí pro muže a ženy, skloubením rodinného a pracovního života, alternativními pracovními úvazky a zaměstnáváním absolventů. V ...
  • Simulace MIMO systémů 

    Kančo, Vít
    MIMO systémy se používají zejména v aplikacích pro bezdrátové komunikace. Jejich principem je použití většího počtu antén jak pro vysílání, tak pro příjem signálu. Základem těchto systémů je použití časoprostorového kódování ...
  • Specifika personálního vedení high-tech firmy 

    Svoboda, Michal
    Diplomová práce pojednává o specifikách personálního vedení resp. řízení v podnicích s vyspělými technologiemi, označovanými high-tech. Pomocí dotazníkového šetření a strukturovaného interview je analyzována situace v ...
  • Specifika vedení multikulturní firmy z oblasti IT v Brně 

    Špok, Václav
    Svět se globalizuje, firmy se globalizují a rozšiřují své pole působností mimo své území založení. Tím vzniká vyšší nárok na vedení, firemní manažery, aby dokázali řídit nejenom lidi ze své vlastní země, či kultury, ale ...
  • Uplatnění koncepce diversity managementu v oblasti řízení lidských zdrojů 

    Senichev, Valery
    Disertační práce se zabývá problematikou uplatnění koncepce diversity managementu v rámci řízení lidských zdrojů. Cílem je identifikovat faktory, které mají vliv na efektivitu týmů, a to na základě analýzy fungování ...
  • Vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku 

    Hegerová, Anežka
    Bakalářská práce se zabývá vedením a řízením spolupracovníků ve stavebním podniku. Cílem této práce je analyzovat situaci v českých stavebních firmách v několika oblastech. Teoretická část je věnována výkladu základních ...