Now showing items 1-2 of 2

  • Adungované soustavy diferenciálních rovnic 

    Kmenta, Karel
    Tento projekt se zabývá řešením diferenciálních rovnic. Cílem je nalézt vhodný algoritmus  transformující diferenciální rovnice vyšších řádů s časově proměnnými koeficienty na ekvivalentní soustavy diferenciálních rovnic ...
  • Reconfigurabe Waveguide Divider 

    Cupal, Miroslav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    The design and implementation of the textile integrated waveguide (TIW) switch for ISM band is presented. The traveling electromagnetic wave is controlled by conductive posts with a circular slot. PIN diodes are used for ...