Now showing items 1-9 of 9

 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Plevová, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na přeměny obchodních společností, které jsou zakotveny v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Teoretická část se věnuje jak jednotlivým přeměnám obchodních ...
 • Digitální obrazová steganografie 

  Kolarčík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá digitální obrazovou steganografií a implementací některých dostupných metod. V rámci této práce je popsána steganografie na obecné úrovni, její historie i současná podoba. Dále je uvedena ...
 • Energetické využití biomasy 

  Zátopek, Zdeněk
  Hlavním cílem této práce je posouzení možností využití biomasy pro výrobu tepelné energie. Pro vyřešení tohoto úkolu je nezbytné provést rešerši jednotlivých druhů biomasy vhodných pro energetické zpracování. Dojde k ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku 

  Drgová, Lenka
  Diplomová práce si klade za cíl prostřednictvím vybraných poměrových ukazatelů zhodnotit finanční výkonnost společnosti Fatra, a.s., zároveň ji však srovnat s finanční výkonností, které dosahuje oborové prostředí v České ...
 • Malá vodní elektrárna 

  Jedlička, Rostislav
  Rostislav Jedlička: Malá vodní elektrárna. Bakalářská práce bakalářského studia 3. roč. šk. r. 2007/2008, studijní skupina 3P/12. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, obor Energetickéhá a procesní zařízení, prosinec 2007. ...
 • Pro civitas - Město ve městě; Polná, polenská předměstí - Polyfunkční struktura ve zvolených lokalitě a kontextu; 

  Olbertová, Miriam
  Bakalárska práca sa venuje návrhu objektu penziónu a jeho začlenenia do štruktúry centra mesta Polná. Na riešenom území sa stretávajú rôzne hodnoty, atmosféry a vplyvy okolia, prírodné či urbanistické. Bazálna kompaktná ...
 • Řízení nákladů a kalkulace v podniku 

  Šimonová, Michala
  Diplomová práce navrhuje využití business intelligence pracující nad komplexním ekonomickým systémem v reálné akciové společnosti pro plánování, řízení nákladů středisek a zakázek a pro kontrolu vnitropodnikového účetnictví ...
 • Studie typových řad kolových nakladačů 

  Durna, Pavel
  Práce se zabývá rozdělením a parametry kolových nakladačů. V současné době je na trhu široké zastoupení větších či menších výrobců kolových nakladačů. Podle velikosti, hmotnosti a výkonu stroje jsou kolové nakladače rozděleny ...
 • Vřetenová čerpadla 

  Dvořák, Petr
  Práce obsahuje základní poznatky o vřetenových (šroubových) čerpadlech. Práce se nejprve zabývá hydrostatickými převodníky. Popisuje rozdělení hydrostatických převodníků, základní informace, účel, výpočtové vztahy a jejich ...