Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza efektivity VZT systémů rodinných domů 

  Šošolíková, Jana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou efektivity vzduchotechnických systémů. Klíčovým pojmem práce jsou soustavy TZB v domech s nízkou energetickou náročností. V této nejobsáhlejší kapitole jsou objasněny pojmy: ...
 • Analýza provozu fotovoltaické elektrárny 

  Šidla, Ondřej
  Tato práce umožňuje náhled do problematiky fotovoltaických systémů a jejich využití pro výrobu elektrické energie, která hraje v dnešní době důležitou roli. První část je především zaměřena na charakteristiku vybraných ...
 • Nízkoenergetická výstavba 

  Lattenberg, Marek
  Diplomová práce na téma „Nízkoenergetická výstavba“ seznamuje s trendy nízkoenergetické výstavby a s jejich dopady na ceny ve srovnání s klasickou výstavbou. Jsou zde definovány základní pojmy této problematiky, základní ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pártlová, Monika
  Vypracovaná bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení efektivnosti podnikatelského záměru (zvýšení prodejnosti specializovaného dřevěného nábytku), na získání většího tržního podílu na trhu a rozšíření portfolia nových ...
 • Srovnání nákladů na rekonstrukce objektů občanské výstavby 

  Wertheimer, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním rekonstrukce původního objektu, který chátral na dvě různé možné varianty rekonstrukce odlišné svojí funkcí a využitelností. Teoretická část práce se zabývá základním členěním a ...
 • Získávání dotací z fondů EU 

  Dvorská, Věra
  Anotace Diplomová práce se zabývá získáváním dotací, grantů z fondů EU na rozvoj železniční dopravy v České republice – modernizace, rekonstrukce a celkově propojení a zpřístupnění železniční dopravy celé Evropě. V rámci ...