Now showing items 1-6 of 6

 • Dlouhodobá archivace digitalních dokumentů 

  Zatloukalová, Klára
  Obsahem této práce jsou jednak teoretické poznatky z oblasti archivace digitálních dokumentů, vysvětlení některých pojmů a náhled do platné legislativy. Dále pak analýza současného stavu vývoje archivace digitálních dat v ...
 • Frikční a vzduchové podavače papíru 

  Svoboda, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na shrnutí poznatků k problematice podávání papíru u strojů na konečné zpracování dokumentů. Práce obsahuje rozdělení podavačů papíru, jejich charakterizaci, popis konstrukce frikčních a ...
 • Hodnocení kvality stavebního díla 

  Kramárová, Annamária
  Cieľom mojej bakalárskej práce je navrhnúť zlepšenie pri riadení a hodnotení kvality stavebného diela. V teoretickej časti sú popísané metódy pri riadení kvality, analýza normy ČSN EN IS 9001:2009, požiadavky na produkt a ...
 • Návrh informačního systému 

  Ružička, Silvestr
  Moja diplomová práca sa zaoberá návrhom informačného systému spoločnosti Tower. Na základe analýzy navrhnem informačný systém, ktorý spĺňa požiadavky spoločnosti.
 • Návrh logistické koncepce obchodní organizace 

  Černý, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy v obchodní společnosti KG Process Innovations s.r.o., která nemá vlastní logistické oddělení a tudíž musí využívat služeb jiných firem. Práce obsahuje popis potřebných ...
 • Porovnávání dokumentů na základě barevného schématu 

  Duchoň, Matúš
  Tato práce pojednává o porovnávání webových dokumentů na základe jejich barevného schématu. Zaměřujeme se na problematiku získávání barevné schémy, pro ktorou byly navrženy dvě metody spracování dokumentu, obě využívajíci ...