Now showing items 1-5 of 5

 • Ekonomické hodnocení nákupní funkce organizace 

  Pančochářová, Nikola
  Diplomová práce je zaměřena na provedení analýzy nákupního procesu ve společnosti GYMBOOM s.r.o. Teoretická část práce vymezuje základní charakteristiku nákupního procesu. Tato práce analyzuje současný stav nákupního ...
 • Řízení nákupu ve vybraném podniku 

  Miklík, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na nákupní činnost ve společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Teoretická část vymezuje základní funkci nákupního procesu. Další část obsahuje analýzu současného stavu. Na základě ...
 • Studie nákupní činnosti v obchodní organizaci 

  Saleh, Adnan
  Zaměřením téhle bakalářské práce je studie nákupní činnosti v obchodní organizaci. Teoretická část vymezuje základní pojmy, které jsou nutné k pochopení dané problematiky. Analytická část se věnuje analýze dodavatelsko-o ...
 • Studie nákupní funkce ve výrobní společnosti 

  Fikar, Jakub
  Bakalářská práce povede ke zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů ve výrobním podniku IMI Precision Engineering, kde se zaměří především na spolehlivost jednotlivých dodavatelů. Za pomocí vybraných veličin analyzuje ...
 • Studie řízení hodnocení dodavatelů vybraného podniku 

  Fikar, Jakub
  Diplomová práce řeší stávající metodiku hodnocení dodavatelů ve společnosti IMI Precision Engineering se zaměřením na hodnocení konkrétních dodavatelů a jejich skupin. Cílem diplomové práci je pak zlepšit stávající proces ...