Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza výhodnosti pojistných produktů 

    Smolík, Kamil
    Bakalářské práce se zabývá analýzou výhodnosti životního pojištění a penzijního připojištění pro zaměstnavatele i pro jednotlivce. Podrobně popisuje charakteristiky těchto produktů včetně rozboru právních norem, které je ...
  • Aplikace legislativních norem u pojišťovacího zprostředkovatele OK GROUP 

    Kubiš, Michal
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou činností, vedoucích k bezproblémovému chodu společnosti OK GROUP a.s. v návaznosti na kontrolní činnost České národní banky. Analyzuje a podrobně popisuje kontrolní činnost jako ...