Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a implementace informačního systému 

    Kornelly, Aleš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a zavedením informačního systému pro firmu UNIDATAZ s.r.o. Cílem mé práce je posoudit požadavky na informační systém a aplikovat je do běžného provozu. Systém bude realizován v ...