Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení projektu výstavby 

    Kadeřávková, Jitka
    Tato bakalářská práce se zabývá řízením projektu výstavby a je rozdělená do dvou částí – teoretická a praktická. V teoretické části je stručně charakterizované projektové řízení, samotný projekt, fáze projektu a potřebná ...
  • Řízení projektu výstavby 

    Kaniová, Tereza
    Tématem mé bakalářské práce je řízení projektu výstavby. Tato práce je rozdělena do dvou částí – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem popisovala projektové řízení, životní cyklus projektu a také dokumentaci a ...