Now showing items 1-8 of 8

 • Lávka pro pěší 

  Bílek, Radim
  Diplomová práce se zabývá návrhem lávky pro pěší přes ulici Radlickou s celkovou délkou okolo 90 m v Praze. Variantní návrh obsahuje 3 řešení s rozdílnými statickými systémy konstrukce. Na základě multikriteriální analýzy ...
 • Lávka pro pěší přes řeku Moravu, Mikulčice - Kopčany 

  Bílek, Jaroslav
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Moravu. Jedná se o návrh nové konstrukce. Návrh je proveden ve dvouch alternativách. Aletrnativa 1: Lávka je trojpolová, ...
 • Lávka pro pěší v Blansku 

  Urbánek, Jan
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Ocelová lávka přemosťuje řeku Svitavu v obci Blansko a má rozpětí 24 metrů. Konstrukčně je lávka řešena jako prostorová prutová ...
 • Ocelová konstrukce mostu na pozemní komunikaci 

  Vlček, Radek
  Náplní diplomové práce je návrh ocelové nosné konstrukce mostu o rozpětí 31+74+31m s dolní mostovkou převádějící silnici II. třídy v oblasti města Olomouc. Mostovka je tvořená ocelobetonovou deskou spřaženou s příčníky. ...
 • Ocelová lávka pro pěší 

  Bartoň, Radek
  Diplomová práce obsahuje, v části I, studii stávající ocelobetonové konstrukce lávky pro pěší a v části II návrhem a posouzení ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklo dopravu na místě stávající konstrukce lávky. Stávající ...
 • Přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku 

  Smělíková, Petra
  Předmětem diplomové práce je rozpracování studie přemostění řeky Svitavy a tratě ČD v Blansku. Jedná se o pětipolový ocelový trámový silniční most s dolní mostovkou, který převádí komunikaci III. třídy. Statický systém ...
 • Silniční most 

  Doležal, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce silničniho mostu o rozpětí 48,5m s dolní mostovkou převádějící místní komunikaci přes řeku Dyji ve městě Znojmě. Byly navrženy tři varianty řešení obloukového ...
 • Zastřešená lávka pro pěší 

  Janírek, Karel
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce zastřešené lávky pro pěší a cyklisty. Lávka přemosťuje řeku Bělou ve městě Jeseník. Jsou vypracovány dvě varianty řešení nosné konstrukce. Výsledná ...