Now showing items 1-3 of 3

 • Alternativní návrh ocelové lávky přes Svratku na ulici Bernáčkova 

  Mikhno, Yevgeniy
  Předmětem bakalářské práce je alternativní návrh a posouzení nosné konstrukce stávající ocelové lávky přes Svratku na ulici Bernáčkova v Brně. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové příhradové nosníky spojené ...
 • Návrh lávky přes silnici I/11 v Ostravě 

  Mikhno, Yevgeniy
  Obsahem práce je variantní návrh lávky pro pěší a cyklistickou dopravu přes směrově rozdělenou komunikaci I/11.. Hlavní nosnou konstrukci budou tvořit dva ocelové obloukové nosníky spojené dolní ortotropní mostovkou pomocí ...
 • Nosná ocelová konstrukce železničního mostu 

  Ganglbauer, Tereza
  Diplomová práce je zaměřena na návrh nosné ocelové konstrukce železničního mostu s dolní mostovkou o rozpětí 28 + 45 + 23 m, převádějícího drážní komunikaci. Konstrukce je situována v obci Třebestovice. Jsou vypracovány ...