Now showing items 1-1 of 1

  • Dolování asociačních pravidel 

    Šabatka, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá dolováním asociačních pravidel. První část se věnuje vysvětlení technologie dolování dat a teorie, kterou je dobré znát pro seznámení se s asociační analýzou. Další část se věnuje samotné ...