Now showing items 1-3 of 3

 • Pokročilé dolování v datech v kardiologii 

  Mézl, Martin
  Tato práce je zaměřena na využití data miningových metod v lékařství, konkrétně na databázi kardiologických pacientů. Cílem této práce je provést analýzu dat a zaměřit se na hledání neobvyklých závislostí mezi jednotlivými ...
 • Rozpoznávání aktivit z trajektorií pohybujících se objektů 

  Schwarz, Ivan
  Cílem diplomové práce je vytvoření systému pro rozpoznávání periodických vzorů pohybujících se objektů a následná klasifikace uživatelských GPS trajektorií s využitím rozpoznaných vzorů. Systém je navržen na základě ...
 • Získávání znalostí z veřejných semistrukturovaných dat na webu 

  Kefurt, Pavel
  První část této práce se zabývá způsoby a nástroji, které je možné využít pro získání dat z webových stránek. Dále také nástroji používanými pro dolování v datech. Druhá část textu je věnována praktické ukázce celého ...