Now showing items 1-4 of 4

 • Analýza sentimentu s využitím dolování dat 

  Sychra, Martin
  Obsahem práce je analýza sentimentu, především z informatického hlediska (okrajově z hlediska lingvistického). V lingvistické části je rozebrán pojem sentiment a jazykové metody pro jeho analýzu, např. lemmatizace, POS ...
 • Multi-label klasifikace textových dokumentů 

  Průša, Petr
  Diplomová práce se zabývá automatickou klasifikací textových dokumentů. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a problémy dolování z textu. Práce vysvětluje pojem shlukování a ukazuje několik základních algoritmů shlukování. ...
 • Odhad emocí z textu 

  Dufková, Aneta
  Tato práce popisuje proces odhadování emocí z textu, při němž je využíváno strojové učení. Proces začíná průzkumem používaných metod, pokračuje výběrem vhodné metody a experimentováním. Využívá několik datových sad, kombinuje ...
 • Reprezentace textu a její vliv na kategorizaci 

  Šabatka, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá strojovým zpracováním textových dat. V teoretické části jsou popsány problémy související se zpracováním přirozeného jazyka a dále jsou představeny různé způsoby předzpracování a reprezentace ...