Now showing items 1-7 of 7

 • Aplikace pro ovládání dohledového systému v obytných vozech 

  Řehulka, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro ovládání dohledového systému v obytných vozech a karavanech. V rámci práce jsou představeny dostupné principy a zpracovaná rešerše existujících řešení. Vlastní ...
 • Interaktivní ikony pro mobilní aplikaci inteligentní domácnost 

  Mlynarič, Tomáš
  Tato práce se zabývá vývojem interaktivních ikon (widgetů) pro platformu inteligentní domácnost vyvíjenou na FIT VUT v Brně a operační systém Android. V práci jsou představeny platformy, pro které je vývoj určen, dále jsou ...
 • Monitorování prostředí v domácnosti 

  Pillár, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyvinúť, zostaviť a otestovať zariadenie na meranie enviromentálnych veličín v interiéri. Zariadenie obsahuje senzory teploty, relatívnej vlhkosti, tlaku a koncentrácie CO2. Aktuálne hodnoty ...
 • Optimalizace zdanění rodiny 

  Pokorný, Kryštof
  Bakalářská práce se zaměřuje především na seznámení s platnou legislativou, která se týká možnosti legální optimalizace daňové povinnosti a souvisejících odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění rodiny, respektive ...
 • Pojistné podvody - nemovitosti 

  Liška, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody, které jsou páchány v oblasti občanského pojištění domácností a nemovitostí. Ke zpracování práce na toto téma mne vedla především jeho aktuálnost a také to, že se mi zadaná ...
 • Srovnání klasických žárovek a současných světelných zdrojů z hlediska vzájemných náhrad 

  Kočí, Martin
  Semestrální projekt na téma Srovnání klasických žárovek a současných světelných zdrojů z hlediska vzájemných náhrad předznamenává diplomovou práci, která se bude věnovat shodné problematice. Hlavním pilířem diplomové práce ...
 • Transformace postindustriálních měst ve střední Evropě 

  Březovská, Markéta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2010)
  Cílem mé disertační práce je zanalyzovat a popsat fenomén individualizace v postindustriální společnosti a jeho vliv na fungovaní středoevropského města.