Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza hostování webových serverů 

  Ilgner, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou hostování webových stránek v České republice. Cílem práce je navrhnout postup a na jeho základě realizovat aplikaci pro automatizované určení, zda je konkrétní web provozován ...
 • Aplikace pro zabezpečení Linuxového serveru pomocí technologie SELinux 

  Jirka, Michal
  Práce se zabývá řízením přístupu v operačních systémech GNU/Linux. Nejdříve je srovnáno volitelné a povinné řízení přístupu a probrány základní technologie založené na povinném řízení přístupu. Blíže je zaměřeno na projekt ...
 • Laboratorní scénáře popisující systém DNS 

  Sakala, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá predovšetkým systémom doménových mien (DNS) a jeho praktickému využitiu. Popisuje hierarchiu doménových mien, typy záznamov, používaný protokol ako aj rozšírenie DNSSEC. Taktiež sú popísané ...
 • Marketingovo-produktová strategie společnosti Mediahost na domácím trhu 

  Šiška, Jakub
  Tato diplomová práce navrhuje marketingovou strategii pro firmu Mediahost podnikající v oboru hostingových služeb. Strategie je zaměřená na slovenský, tedy pro společnost domácí trh. Strategie je podložená příslušnou ...
 • Nástroj pro správu Active Directory 

  Radimák, Samuel
  Jedným z kľúčových faktorov v oblasti informačných technológií sú ľudia. Ľudia v zamestnaní často používajú rôzne zdroje, ktoré im daná firma ponúka, pričom tieto zdroje je možné nájsť v rôznych tvaroch a veľkostiach - ...
 • Návrh E-marketingu firmy 

  Hadrava, Martin
  Práce obsahuje základní teoretická východiska ke zpracování e-marketingu společnosti, předkládá dvě varianty návrhů řešení problematiky. Varianta první obsahuje základní webovou prezentaci se SEO optimalizací. Varianta ...
 • Návrh internetových stránek 

  Krutiš, Rostislav
  Tato bakalářská práce pojednává o zpracování návrhu webových stránek pro Stavební firmu Stavospol Znojmo, s.r.o. První část obsahuje teoretická východiska práce. V další kapitole zhodnotím současný stav webové prezentace. ...
 • Návrh optimálního elektronického obchodu firmy 

  Nechvátal, Jiří
  Náplní této diplomové práce je vytvořit návrh optimálního elektronického obchodu firmy Musil. Na základě této práce by firma měla být schopna realizovat svůj elektronický obchod. Tato práce může zároveň sloužit jako návod ...
 • Návrh řešení webových stránek firmy 

  Nechvátal, Jiří
  Náplní této bakalářské práce je vytvořit návrh řešení webové prezentace firmy Musil. Na základě této práce by firma měla být schopna realizovat svoje webové stránky. Tato práce může zároveň sloužit jako návod pro ostatní ...
 • Návrh systému správy identit ve firmě 

  Nop, Dominik
  Předmětem této bakalářské práce je navrhnout novou podobu systému správy identit ve firmě. V úvodní části se práce zabývá teoretickými poznatky z oblasti správy identit, od základních pojmů a definic po podrobný popis ...
 • Prezentace na internetu a redakční systémy 

  Wojtowicz, David
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného redakčního systému pro vytvoření a správu webové prezentace společnosti. Jsou srovnány a hodnoceny tři různé způsoby řešení dle firemních požadavků. Optimální řešení bylo doporučeno ...
 • Proxy server pro mobilní zařízení 

  Vašenka, Václav
  Tato práce by měla seznámit čtenáře s principem proxy serverů a to zejména při použití proxy jako prostředníka mezi uživatelem webu, jež k němu přistupuje z mobilního zařízení, a servery provozujícími webové služby. Postupně ...
 • Rozšířený bezpečnostní model operačního systému, řízení přístupu 

  Novotný, Filip
  Práce se věnuje ochraně dat pomocí řízeného přístupu. Srovnává rozdíl řízeného přístupu pomocí režimů DAC a MAC. Popisuje vývoj režimu MAC na základě aktuálních požadavků uživatelů. Řeší problematiku SELinuxu, který nabízí ...
 • Služba DNS s rozšířením o informace o poloze služeb 

  Veselý, Vladimír
  S rozšiřujícím počtem uživatelů Internetu je nutné začít řešit problém optimálnějšího zpřístupnění klíčových služeb koncovému klientovi. Služba DNS jakožto všeobecně užívaná standardizovaná hierarchická distribuovaná ...
 • Vybudování efektivního elektronického obchodu pro malou firmu 

  Krejčík, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou elektronického obchodování a jeho možnou aplikací ve firmě Inteka Brno, spol. s r. o. Hlavním cílem této práce je praktické využití teoretických poznatků z oblasti elektronického ...