Now showing items 1-15 of 15

 • Dřevěná nosná konstrukce sportovního objektu 

  Grochalová, Eva
  Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení dřevěné nosné konstrukce sportovního objektu s kruhovým půdorysem, tzn. ve tvaru kopule. Konstrukce je navržena jako: geodetická a žebrová kopule. Obě jsou z lepeného lamelového ...
 • Dřevěná střešní konstrukce planetária 

  Rantová, Katarína
  Predmetom tejto bakalárskej práce je návrh drevenej konštrukcie zastrešenia planetária. Jedná sa o kopulu nad kruhovým pôdorysom, tvorenú drevenými oblúkovými rebrami z lepeného lamelového dreva.
 • Dům u řeky 

  Kučavík, Patrik
  Areál Business Moves East ponúka zázemie pre prácu a relax nielen rezidentom a obyvateľom širšieho Londýna ale aj ľudom z celého sveta. To je príležitosť pre medzinárodné firmy a podnikateľov prezentovať sa na strategickom ...
 • Hangár 

  Matějková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce hangáru pro malá letadla v lokalitě Brno-Medlánky. Půdorysné rozměry jsou 40,0×44,0 m, výška konstrukce je 10,0 m. Byly vypracovány dvě předběžné ...
 • Městský okruh Blanka, tunel Královská obora - ražená část, stavebně technologická příprava stavby 

  Kobielusz, Petr
  Cílem mé diplomové práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu stavby primárního ostění silničního tunelu, realizovaného v městské části Troja, hlavního města Prahy. Konkrétně se jedná o tunelovou část Královská ...
 • Návrh a analýza nosné konstrukce domu ve tvaru koule 

  Kolodzej, Ján
  Bakalářské práce se věnuje navržením dvou různých variant konstrukce domu ve tvaru koule. Návrhy konstrukcí vznikali v zájmu investora, s kterým byli obě varianty konzultovány a mají sloužit jako ideový návrh pro budoucí ...
 • Nosná konstrukce planetária v Šumperku 

  Nosková, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení nosné konstrukce planetária nad kruhovým půdorysem. Konstrukce je uvažována ve tvaru polokoule s průměrem 26 metrů. Návrh kopule je vytvořen v několika variantách, a to jako ...
 • Obchodní dům 

  Čierny, Juraj
  Cieľom tejto práce je navrhnutie konštrukcie obchodného domu v meste Banská Bystrica na území Slovenska. Minimálna pôdorysná zastavaná plocha činí 2 000 m2. Minimálny počet podlaží je stanovený na 2. Navrhnutá stavba sa ...
 • Obchodní galerie 

  Žák, Ondřej
  Diplomová práce řeší návrh a posouzení nosné konstrukce obchodní galerie. Objekt je navržen jako trojpodlažní, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Konstrukce je tvořena ocelovými rámy a spřaženými stropními deskami. ...
 • Pavilon v botanické zahradě v Jihlavě 

  Kuchtová, Ludmila
  Cílem této diplomové práce je návrh nosné konstrukce pavilonu v botanické zahradě v Jihlavě. Konstrukce je navržena variantně ze dřeva a oceli s rozdílnými typy žeber. Dispozičně se jedná o stavbu mnohoúhelníkového půdorysu, ...
 • Planetárium v Brně 

  Revayová, Veronika
  Predmetom diplomovej práce je návrh niekoľkých variant nosnej konštrukcie planetária v Brně. Objekt má pôdorysné rozmery o veľkosti 30x30metrov. Hlavný nosný materiál je oceľ S235. Nosnú konštrukciu objektu tvoria stĺpy, ...
 • Skleník 

  Sejbalová, Kateřina
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit ocelovou nosnou konstrukci budovy, nacházející se v areálu ZOO Zlín, jež bude využívána jako skleník. Jedná se o jednopodlažní budovu s kruhovým půdorysem o průměru 39,04 m, ...
 • Výstavní pavilon 

  Gábor, Lukáš
  Obsahem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce výstavního pavilonu ve tvaru kopule o půdorysném průměru 36 m a výšce 12,67 m. Pavilon je navržen pro lokalitu Brno. Hlavní nosnou konstrukci tvoří prostorová konstrukce ...
 • Výstavní pavilon 

  Shánělová, Lenka
  Obsahem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce výstavního pavilonu, který je tvořen sloupy, kopulí, lucernou a zavěšenou lávkou. Objekt bude sloužit k pořádání výstav přednášek organizovaných městem Trutnov. V práci ...
 • Železobetonová nádrž 

  Laurinyeczová, Erika
  Práca sa zaoberá analýzou železobetónovej nádrže na digestát. Nádrž je vybudovaná ako polo podzemná, časť konštrukcie bude po výstavbe zasypaná. Na nádrži je vybudované zastrešenie formou železobetónovej kupole, ktoré je ...