Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění panelového domu tepelným čerpadlem 

    Šmarda, Milan
    Diplomová práce se zabývá změnou zdroje tepla pro bytový dům za účelem snížení nákladů na vytápění. V práci jsou uvedeny výpočty související s energetickými požadavky domu, a to jak na vytápění, tak na ohřev teplé vody. ...
  • Zásobník tepla solární soustavy 

    Vyhlídalová, Karolína
    Solární zásobník tepla představuje důležitý prvek solární soustavy. Umožňuje akumulaci přeměněné energie, a tím překrývá rozdíly mezi dodávkou a odběrem tepla mezi solární soustavou a odběrným místem. Vhodný návrh zásobníku ...