Now showing items 1-13 of 13

 • Návrh sídelní struktury soudobého města v historickém prostředí. 

  Neklapilová, Petra
  Diplomová práce řeší urbanistickou studii na území Červeného kopce, konkrétně v části území Stráň. Jde o lokalitu vedenou jako brownfield Kohnova cihelna. Návrh si klade za cíl využít maximálně potenciál této lokality, ...
 • Příroda. Mezi krajinou a městem. 

  Promna, Denisa
  Předmětem práce bylo vypracovat architektonicko – urbanistický návrh vstupního prostoru do areálu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci-Holici. Návrh se zaměřuje na pochopení místa plného života studentů ...
 • RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever 

  Pechová Riedlová, Mária
  Zadaním práce bolo navrhnúť budovu radnice pre mestskú časť Brno – Sever. V súčasnosti sa Lokalita dištancuje od verejného života vysokým oplotením a nezapadá do pôvodnej štruktúry zástavby. Obnoviť stratený život v uliciach ...
 • Řízení modelu protokolem CAN 

  Procházka, Matěj
  Tato práce se zaměřuje ve významu technického textu na protokol CAN, jeho návrhu pro komunikaci s robotickým podvozkem. V první části práce obsahuje obecné informace o protokolu CAN a jeho nastavení a také náhled s jakými ...
 • Společensko-kulturní centrum s radnicí v Kohoutovicích 

  Iarmolinska, Violetta
  Řešena lokalita se nachází ulici Libušina třída, Brno - Kohoutovice. Společensko – kulturní centrum s radnici bude sloužit jako dominanta území. Kvůli své formě, rostoucí do hora, dobře zachycuje výškový charakter okolní ...
 • Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí 

  Šturm, Vladimír
  Řešený objekt se nachází na křižovatce komunikace vedené po nábřeží řeky Svratky a nejvýznamnější brněnské radiály směrem na Vídeň. Nárožní parcela je severovýchodní částí městského bloku a je významným urbanistickým bodem, ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Janák, Lukáš
  Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá architektonickým návrhem nové radnice na Nových Sadech v městské části Brno-střed. Nahrazuje tím současnou radnici, která je pro Brno nevyhovující. Hlavním úkolem je území revitalizovat ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Sochorková, Tereza
  Cílem návrhu bylo vyřešit zástavbu neobývaného a nekultivovaného území na nároží ulic Nové sady a Úzká v blízké vzdálenosti od historického jádra města. Kvůli vytvoření veřejného prostoru a zároveň dostatečnému proslunění ...
 • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

  Zavadil, Ondřej
  Cílem návrhu bylo vyřešit zástavbu urbanisticky zadenbaného území na nároží ulic Nové sady a Úzká v nedaleko historického jádra města. V návrhu jsem se snažil vytvořit velké množství vnitřních prostor s výhledy do okolí, ...
 • Věžový dům – dominanta v Praze 13 – Nových Butovicích 

  Olekšák, Adam
  Mestská časť Nové Butovice v Prahe 13 sa za posledných 40 rokov zmenila na nepoznanie. Z miesta dedín a polí sa stali sídliská a biznis centrá. Toto územie si aj preto stále hľadá svoju identitu. Jedným z nástrojov na jej ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Vinklárková, Eliška
  Hlavním cílem návrhu bylo nevytvořit integrací dopravy z této parcely bariéru pro obyvatele ani pro turisty a ponechat ji co možná nejvíce chodcům. Pohyb chodců a vozidel by se neměl křížit. Nové koleje jsou proto přisunuty ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Slouková, Hana
  Nový přestupní terminál v bývalém královském městě Dvoře Králové nad Labem sdružuje a propojuje veřejnou dopravu s individuální. Hlavním cílem návrhu je funkční sloučení veřejné autobusové dopravy městské i příměstské, ...
 • VYŠKOV, HISTORICKÉ CENTRUM – VIZE BUDOUCNOSTI - LOKALITA BÝVALÉ KROMĚŘÍŽSKÉ BRÁNY 

  Höferová, Iveta
  Řešené území se nachází v centru města Vyškov a přímo navazuje na jeho náměstí. Tvoří zakončení jednoho z cípů náměstí. Cílem návrhu bylo vytvoření dominantního objektu, který uzavře náměstí a zakončí tak pohledovou osu, ...