Now showing items 1-2 of 2

  • Domov důchodců 

    Kratochvíl, Jakub
    Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci Domova důchodců v Praze, ulice Novodvorská. Objekt je navržený jako samostatně stojící budova s pěti nadzemními podlažími obdélníkového půdorysu s ustupujícím pátým podlažím. ...
  • Obytný soubor Brno-Řečkovice 

    Macečková, Eliška
    Území se nachází na severním okraji města Brna v městské části Řečkovice a Mokrá Hora a je situováno v rozvojových disponibilních plochách města v klínu mezi stávající zástavbou. Na jih od území leží areál bývalých vojenských ...