Now showing items 1-9 of 9

 • Domov pokojného stáří 

  Sviták, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace stavební části pro provádění novostavby domova pro seniory ve Slavkově u Brna. Objekt má jedno podzemní a dvě respektive tři nadzemní podlaží. Projektovaná kapacita domova ...
 • Domov pro seniory 

  Fikar, Matěj
  Diplomová práce řeší novostavbu domova pro seniory se zvláštní péčí v Plzni, na ulici Zahradní. Řešené pozemky se nachází v areálu bývalých papíren na pravém břehu řeky Radbuzy poblíž Papírenské lávky. Při návrhu objektu ...
 • Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem 

  Tománková, Marie
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby domova pro seniory, domova se zvláštním režimem, ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený se čtyřmi nadzemními podlažími a zastřešený ...
 • Objekt občanské vybavenosti 

  Hasoň, Václav
  Diplomová práce zpracovává návrh novostavby volně stojícího domovu pro seniory ve městě Litomyšl. Návrh domova pro seniory je ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Novostavba domova je částečně podsklepená ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Melichárková, Karolina
  Řešené území se nachází v klidné městské části Brno - Komín. Původní zástavba se skládá převážně z rodinných domů, doplněná nevysokými bytovými domy. Území je na okraji Brna s dobrým napojením jak do přírody v okolí, tak ...
 • Podnikatelský plán pro založení Domova pro seniory 

  Blahová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení soukromého domova pro seniory. Cílem této práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti v oblasti poskytování sociálních a ubytovacích služeb ...
 • Stavebně technologická etapa provádění podlah v Domově pro seniory 

  Křístková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou etapou provádění podlah v novostavbě domova pro seniory „Hélios“ v Havířově. Hlavní částí bakalářské práce jsou technologické předpisy. Předpisy jsou zpracované pro litou ...
 • Velký dům pro malé město 

  Havelka, Tomáš
  Diplomový projekt řeší obnovu areálu SOU Rousínov. Areál se nachází v širším centru Rousínova a je tvořen pěti vzájemně propojenými budovami. Projekt navrhuje nové funkce, jakými jsou základní škola, knihovna, domov pro ...
 • Vliv investičního záměru na hospodaření obce 

  Hél, Petr
  Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na samosprávné územní celky, především pak obce. Podrobněji je tato práce zaměřena na fungování a hospodaření obcí. V praktické části je představeno město Velké Opatovice, ...