Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace elekronického obchodu firmy GAME LAND s.r.o. 

    Smrž, Marek
    Bakalářská práce popisuje a hodnotí elektronický obchod středně velké firmy, která se zabývá informačními technologiemi. Práce je rozdělena na dvě hlavní části a obsahuje jedenáct obrázků. První část je věnována popisu ...