Now showing items 1-1 of 1

  • Dopad novely zákona o veřejných zakázkách na stavební zakázky 

    Krejza, Zdeněk (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2013-01)
    Příspěvek pojednává o praktických dopadech novely zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb., shrnuje hlavní důvody, které iniciovaly vydání novely zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., a upozorňuje na reálné ...