Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza vlivů na reklamu na trhu s doplňky stravy 

  Jandáková, Pavla
  Tématem předkládané diplomové práce je analýza legislativních vlivů na reklamu. Kromě obecné úpravy reklamy je práce zaměřena především na regulaci reklamy doplňků stravy. Na konkrétních příkladech jsou uvedeny rozbory ...
 • Dopady spotřební daně z lihu na dovozce doplňků stravy v ČR 

  Ondroušková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dovozu doplňků stravy ze zemí Evropské unie a z třetích zemí podléhajících spotřební dani z lihu. První část je zaměřena na teoretické poznatky týkající se nepřímých daní, harmonizaci ...
 • Prevence onemocnění zdravým životním stylem 

  Hošková, Kristýna
  Obsahem bakalářské práce je výzkum životního stylu pracujících občanů České republiky. V práci jsou popsány principy zdravého životního stylu, nejčastější infekční i neinfekční onemocnění vznikající v důsledku nedodržování ...
 • Probiotické bakterie mléčného kvašení v potravinových výrobcích 

  Sásková, Denisa
  K identifikaci probiotických mikroorganismů jsou v potravinářství využívány molekulárně genetické metody, které jsou založeny na analýze DNA. Příkladem těchto metod je polymerázová řetězová reakce, při které dochází k ...
 • Rekombinantní probiotika 

  Surá, Tereza
  V teoretické části se pojednává o současném stavu a výzkumu rekombinantních probiotik, jejich využitelnosti v potravinářství a zdravotnictví. Dále se zabývá jejich příznivými účinky na zdraví jedince. Experimentální část ...
 • Vývoj probiotického doplňku stravy 

  Krahulcová, Aneta
  Diplomová práce pojednává o problematice probiotických mikroorganismů aplikovaných prostřednictvím doplňků stravy. Pozitivní efekt na zdraví jedince je znám již delší dobu, vyplývají však na povrch i spekulace o možných ...