Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní aplikace pro prezentaci informací ze světa anime 

    Odehnal, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem mobilní aplikace pro platformu Android jakožto rozšíření stávající webové služby Happo.cz. Cílem práce je implementovat jednoduché a přívětivé uživatelské rozhraní, které ...