Now showing items 1-3 of 3

 • Ab initio výpočty vlivu dopování na slitinu Ni2MnGa 

  Janovec, Jozef
  Cieľom tejto práce je teoretické štúdium systému Ni-Mn-Ga, vykazujúceho efekt magnetickej tvarovej pamäti. Pri výpočtoch bola použitá metóda Exaktných Mufiin-Tin Orbitálov v kombinácii s aproximáciou koherentného potenciálu ...
 • Mechanické vlastnosti dopovaných piezokeramických materiálů na bázi BaTiO3 

  Zeman, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiom základných fyzikálnych, mikroštruktúrnych a mechanických vlastností dopovaných piezokeramických materiálov na bázi BaTiO3 pripravených pomocou elektroforetickej depozície. Ako dopanty ...
 • Příprava řezů vzorků a jejich analýza metodou SIMS 

  Karlovský, Juraj
  Táto práca sa zaoberá možnosťami štúdia polovodičových súčastok pomocou metódy SIMS s dôrazom na testovanie rôznych parametrov merania a rôznych spôsobov prípravy vzoriek. V rámci tejto práce bol navrhnutý a otestovaný ...