Now showing items 1-4 of 4

 • Bolt Tower Dolní Vítkovice - stavebně technologický projekt 

  Bittnerová, Lucie
  Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu nástavby Vysoké pece č. 1 v Ostravě – Vítkovicích. Obsahem práce je především podrobně zpracovaný technologický předpis pro montáž ocelové ...
 • Polyfunkční objekt v Brně – příprava a organizace výstavby 

  Klevar, Lukáš
  Předmětem práce je příprava a organizace výstavby polyfunkčního objektu v Brně. Obsahem této práce je technologická zpráva, časový a finanční plán stavby, studie hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, ...
 • Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě 

  Čermáková, Veronika
  Diplomová práce analyzuje logistickou koncepci ve společnosti Autoexpres CZ, s. r. o. Skládá se z teoretického východiska práce a analýzy současné situace firmy. V teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy logistiky. ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu při modernizaci úseku dálnice D1 

  Kocman, Jan
  Předmětem mé diplomové práce jsou vybrané části stavebně technologického projektu modernizace nejstarší a nejfrekventovanější dálnice D1 – úseku 21 u Velké Biteše. Obsahem práce je především objasnění problematiky rekonstrukce ...