Now showing items 1-7 of 7

 • Grafy, grafové algoritmy a jejich užití 

  Venerová, Lenka
  Bakalářská práce se primárně zabývá problematikou grafů a grafových algoritmů. Jedná se především o vysvětlení a rozšíření daného tématu. Velice často jsou před nás kladeny problémy, které, ač nevědomky, řešíme využitím ...
 • Lineární programování jako účinná zbraň v rukou manažera 

  Zaoralová, Hana
  Bakalářská práce je zaměřena na procesy probíhající v podniku a jejich optimalizaci pomocí lineárního programování. Nejprve budou definována teoretická východiska, základní pojmy a metody, tedy seznámení s problematikou ...
 • Modely optimalizace dopravy 

  Holešovský, Jan
  Optimalizace toku v síti je klasickou aplikací matematického programování. Tyto modely mají, mimo jiné, široké uplatnění také v logistice, kde se tak snažíme docílit optimálního rozdělení dopravy, např. vzhledem k maximalizaci ...
 • Optimalizační modely v logistice 

  Huclová, Alena
  Práce je zaměřena na optimalizaci modelů dopravního a přepravního problému s náhodností poptávky, přidáním hran a dynamickým oceňováním. V teoretické části práce jsou uvedeny matematické modely dopravy a popsán software ...
 • Síťové úlohy a jejich modifikace 

  Bitara, Matúš
  Práce se zabývá optimalizačními modely lineárního programovaní v dopravních úlohách. Po zavedení pojmů z teorie grafů a lineárního programovaní následuje část zabývající se dopravním problémem rozvozu odpadu. Následuje ...
 • Využití lineárního programování při optimalizaci dopravního problému 

  Macharová, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá procesy, které se dějí ve firmě při optimalizaci nákladů na dopravu. První část se věnuje teoretickému úvodu do metod lineárního programování a distribučních úloh včetně popisu ekonomických ...