Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modely v logistice 

    Nevrlý, Vlastimír
    Cílem práce je modelovat dopravní sítě s charakterem podobným reálným sítím a analyzovat závislost výpočtové náročnosti na velikosti sítě pomocí testovacích výpočtů na původním optimalizačním modelu pro podporu koncepčních ...