Now showing items 1-2 of 2

  • Simulátor MHD linek v Brně 

    Němec, František
    Cílem této práce je navrhnout a implementovat simulátor linek městské hromadné dopravy na území Brna. Časy odjezdů jednotlivých linek jsou extrahovány z online jízdních řádů. Data, ze kterých je generována dopravní síť, ...
  • Vývoj dopravního simulátoru - objekt křižovatka 

    Kučera, Lukáš
    Cílem bakalářské práce bylo prostudovat kód dopravního simulátoru TRASI, zjistit příčiny nefunkčnosti udílení předností v křižovatce a tyto příčiny opravit. Bylo navrženo několik způsobů řešení, z nichž jedno bylo ...