Now showing items 1-8 of 8

 • Kategorizace svislých dopravníků 

  Plíšek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením svislých dopravníků, jejich typovým rozdělením z hlediska konstrukčního provedení, využití a dopravního výkonu. Součástí práce je rozbor jednotlivých konstrukčních řešení s ohledem na ...
 • Pásový dopravník 

  Dušek, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového dopravníku tvořícího část zauhlovacího systému tepelné elektrárny. Obsahuje základní konstrukční řešení, funkční výpočet dopravníku a pevnostní výpočty jeho ...
 • Pásový podavač 

  Mikulecký, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pásového podavače pro kontinuální dávkování drceného kameniva s požadovaným dopravním výkonem 100 t/hod, podávací vzdálenost je 3 m. Práce obsahuje funkční výpočet a ...
 • Pásový šikmý dopravník 

  Hájek, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je konstrukční řešení pásového dopravníku pro přepravu obilního zrna ve vzdálenosti přesypu 26 metrů a výškovém rozdílu 6 metrů. Práce je zaměřena především na funkční výpočet, určení hlavních ...
 • Pásový vodorovný dopravník 

  Zeman, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro zadaný materiál a dopravní výkon. Funkční výpočet je proveden dle normy ČSN ISO 5048, která stanovuje hlavní rozměry a návrh pohonu. Se znalostí předmětu ...
 • Šnekový dopravník 

  Pelka, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá, specifikuje a konstrukčně navrhuje řešení šnekového horizontálního dopravníku. Práce je rozdělena na výkresovou a textovou část s výpočtem dopravovaného materiálu spolu se stanovením výkonu ...
 • Šnekový dopravník pro dopravu ocelových broků do otryskávače 

  Staněk, Ladislav
  Cílem této bakalářská práce je návrhové a konstrukční řešení šnekového dopravníku pro dopravu ocelových broků do tryskače ocelových součástek dle zadaných parametrů. Je zde proveden výpočet základních rozměrů dopravníku, ...
 • Tramvajová síť nového územního plánu města Brna 

  Grishchuk, Dmitrii
  Tato diplomová práce se zabývá navrhováním linek a jejich provozních parametrů pro tramvajovou síť Brna v souladu s vedením tratí, se kterým počítá připravovaný územní plán města. V práci se hodnotí provozní i investiční ...