Now showing items 1-4 of 4

 • Čistící zařízení na dopravní značky 

  Kuře, Radim
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh konstrukce čistícího zařízení na dopravní značky za traktor. Rešeršní část obsahuje používané traktory v oblasti údržby komunikací a obdobné používané zařízení v této oblasti. ...
 • Detekce a rozpoznávání dopravních značek 

  Číp, Pavel
  Práce se zabývá diskuzí nad metodami detekce a rozpoznávání dopravních značek v městském i mimoměstkém prostředí. Předpokladem pro realizaci systému je zabudovaná kamera, obvykle ve zpětném zrcátku automobilu, snímající ...
 • Detekce dopravních značek v obraze a videu 

  Kočica, Filip
  Tato práce řeší problematiku detekce dopravního značení za pomoci moderních technik zpracování obrazu. K řešení byla použita speciální architektura hluboké konvoluční neuronové sítě zvaná YOLO, tedy You Only Look Once, ...
 • Obvyklá doba pozorování prvků dopravního značení řidičem 

  Tlačbabová, Jana
  Diplomová práce se zabývá obvyklou dobou pozorování prvků dopravního značení řidičem. V první části je provedena literární rešerše, je zde popsáno měřící zařízení eyetracker, které slouží k zaznamenávání pohybu oka. Dále ...