Now showing items 1-3 of 3

 • Implementace neuronové sítě bez operace násobení 

  Slouka, Lukáš
  Predmetom tejto diplomovej práce je akcelerácia neurónových sietí s cieľom redukcie počtu operácií násobenia reálnych čísiel. Teoretická časť tejto práce sleduje súčasné trendy a metódy využívané v oblasti akcelerácie ...
 • Počítačem komponovaný hudební doprovod 

  Vinš, Jakub
  Práca sa zaoberá počítačom generovanou hudbou, so zameraním na dotvorenie doprovodu do vstupnej, existujúcej piesne vo formáte MIDI pomocou neurónových sietí. V úvodnej kapitole sú predstavené existujúce prístupy pre ...
 • Realizace rozdělujících nadploch 

  Gróf, Zoltán
  Hlavným zámerom tejto diplomovej práce je popis problematiky realizácie rozdeľujúcich nadplôch pomocou umelých neurónových sietí. Cieľom je predstaviť teoretické znalosti týkajúce sa tejto problematiky a na praktických ...