Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukce jímacího zařízení nečistot pro dosazovací nádrže 

  Stodolák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí jímacího zařízení nečistot pro dosazovací nádrže. Skládá se z několika na sebe navazujících částí. První je věnována současnému stavu řešení stírání hladiny. Druhá obsahuje návrh ...
 • Množství odpadů z procesu čištění odpadních vod 

  Žíla, Radim
  Bakalářská práce je zaměřena na množství odpadu z čistíren odpadních vod do 2000 ekvivalentních obyvatel s gravitačním přítokem. V první části rešerše jsou vyjmenovány typy jednotlivých čistíren odpadních vod do 2000 ...
 • Stavebně technologická studie výstavby ČOV v Hajanech 

  Prachař, David
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologická studie výstavby ČOV v Hajanech. Objekt se skládá ze spodní železobetonové stavby a horní stavby, která je zděná. Zpracoval jsem technickou zprávu, technologickou ...
 • Systémy stírání hladiny čistírenských nádrží 

  Rusník, Tomáš
  V této bakalářské práci je mým úkolem zpracovat rešeršní rozbor stírání hladiny dosazovacích nádrží v čistírenských provozech. Dosazovací nádrž na čistírně odpadních vod je součástí tzv. biologické linky a slouží k oddělení ...
 • Vliv variantního řešení odkanalizování na čistírnu odpadních vod 

  Dohnal, Radek
  Účelem rešeršní části bakalářské práce je zhodnotit a porovnat návrh výpočtu klasických a alternativních způsobů odkanalizování, a jejich vliv na kvalitu odpadních vod odváděných na čistírnu odpadních vod. Hlavním cílem ...