Now showing items 1-1 of 1

  • Koncepční návrh dávkovače písku 

    Jíša, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem dávkovače písku pro kolejová vozidla. V úvodu, po seznámení se s problematikou, je provedena detailní rešerše konkurenčních dávkovačů na trhu. Dále je proveden detailní ...